Meditatie

In stilte nader komen tot de Ene, het geheim van ons bestaan.

Adventsmeditatie O antifonen

In de laatste week voor Kerst worden in de liturgie van de abdij, de zogenaamde O-antifonen gezongen. Dat zijn verzen als inleiding en als afsluiting van een psalm.

 

Het zijn teksten die allemaal met een O beginnen en gevolgd worden door een oudtestamentische Messiastitel. In de week voor het feest van de geboorte, is dit de manier waarop Christus wordt aangeroepen.

Achtereenvolgens zijn dat:

O Sapiens – Wijsheid,

O Adonai – Heer,

O Radix Jesse – Wortel van Jesse,

O Clavis David – Sleutel van David,

O Oriens – Dageraad,

O Rex Gentium – Koning van de volken,

O Emmanuel – Immanuel.

 

In twee vrijdagavonden nemen we de O-antifonen als uitgangspunt voor onze meditatie.

In Bijbelteksten, waarnaar de O-antifonen verwijzen, doorleven we aspecten van de Messiasverwachting, zoals die in de Schrift worden verwoord.

 

Door samen lezen en mediteren proberen we dichter bij de hoop te komen die leven doet.

 

De O-antifonen behoren tot het gregoriaanse repertoire en zijn door componisten door de eeuwen heen opgepakt en van muziek voorzien. Mooi om even een moment naar te luisteren op onze weg naar Kerst.

 

Vrijdagavondmeditatie

Stilte vinden en eruit leven

Om de liefde voor stilte te verdiepen en te vermeerderen beginnen we op vrijdag 7 januari 2022, e.v. weer met online meditaties.

 

Er is geen recept om in stilte te leven, maar door samen te oefenen kunnen we de gevoeligheid ervoor opwekken en vertrouwen in het eigen oefenpad bevorderen.

 

Steeds opnieuw beginnen aan de reis naar onze bron en naar ons doel. Het is de weg van aandacht, voorbij het denken, voorbij het verlangen en voorbij de verbeelding om te ontdekken dat we hier en nu in God zijn, in wie ‘we leven, bewegen en zijn’.

 

Iedereen thuis, in zijn eigen gebedshoek, maar toch samen in stilte op hetzelfde moment.

 

De Zoomkapel wil gemeenschap scheppen, waarmee we elkaar in deze uitdagende tijd kunnen versterken en dragen.

 

Als u vragen hebt of inlichtingen wilt

Neem dan gerust contact op met ons op.

Afbeelding1
© Poustinia-Online.nl - 2021 Poustinia Online.
All rights reserved.

Privacyreglement

Aanmelden
Meditatie

Vul het onderstaande formulier in.