Privacyreglement van Poustinia-online m.b.t. het beheer van persoonsgegevens.

 

De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens

Poustinia-online verzamelt persoonlijke gegevens die noodzake­lijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus en voor gebruik door de administratie en de docenten het bezinningscentrum. De gegevens zijn ook noodzakelijk om cursisten op de hoogte te kunnen stellen van bijzonderheden omtrent de cursus waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Poustinia-online verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich inschrijft voor een cursus of lezing:

  • Voorletters/voornaam en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

Poustinia-online zal de persoonsgegevens bewaren voor het leveren van diensten, zoals toesturen van de cursusgids en Nieuwsbrief. Desgewenst kan een account te allen tijde door de cursist zelf verwijderd worden.

 

Delen met derden van de persoonsgegevens

Poustinia-online verstrekt uw gegevens aan de docent en cursusbegeleider van de door u gekozen cursus voor de duur van de betreffende cursus.

 

Beveiliging

Poustinia-online neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U kunt altijd zelf uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen in uw online account. Desgewenst kunt u hiervoor een mail sturen naar info@poustinia-online.nl, tel: 0649080090

 

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met info@poustinia-online.nl Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt zich schriftelijk wenden tot de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

 

Afbeelding1
© Poustinia-Online.nl - 2021 Poustinia Online.
All rights reserved.

Privacyreglement

Aanmelden
Meditatie

Vul het onderstaande formulier in.